Kløverhuset

Indflytning

I Kløverhuset lægger vi stor vægt på den gode indflytning.

 

Det kan være svært, at tage en beslutning om at skulle på plejehjem, og derfor skal det være en rar oplevelse, både for den der flytter ind, og for de pårørende. Vi tilbyder derfor et hjemmebesøg og et besøg i Kløverhuset for at se den tilbudte lejlighed.


Ved samme lejlighed udleverer vi ”Mit Liv”, som er materiale til en livshistorie, som den nye beboer kan lave sammen med den nærmeste familie, så de gode historier og minder kan blive skrevet ned inden indflytningen.


Efter indflytningen får de pårørende et tilbud om en gensidig forventningssamtale samt efterfølgende hver 6. måned


Alle beboere bliver tilknyttet en kontaktperson i huset, så der altid er en at spørge til råds.

 

Hvis man har valgt Kløverhuset, så vil man få udleveret ”Velkommen til Kløverhuset”. Den indeholder relevante informationer, huskelister og forskellige blanketter / aftaler som skal underskrives og afleveres i det omfang det er relevant. 

 

Lejerbo administrerer bygningerne

Det er boligselskabet Lejerbo, som administrerer Kløverhusets bygninger. Lejerbo står for al vedligeholdelse omkring boligerne, fællearealerne og alt det tekniske som vand, varme m.m.

 

Det er også Lejerbo, som laver indflytningsrapport og udflytningsrapport og står for at opkræve husleje samt forbrugsafgifter.

 

Hovedkontor:

Lejerbo,

Gl. Køge Landevej 26

2500 Valby

Telefon: 70 12 13 10

e-mail: lejerbo@lejerbo.dk

 

Ejendomsmester

Lejerbo har en Ejendomsmester, som er tilknyttet Kløverhuset. Han kan kontaktes på telefon, se kontaktoplysningerne for tidspunkter og telefonnummer.

 

Huslejen opkræves forud af udlejer ”Lejerbo”, der også opkræver for varme, Yousee Grundpakke og eventuel ’Kortvask’ (se under Tøjvask). Der kan søges om boligstilskud efter de gældende regler. Henvendelse til den kommunale sagsbehandler. Huslejen betales over PBS direkte til Lejerbo.

 

Husdyr er ikke tilladt.

 

Nøgler: Der udleveres 3 nøgler. Vi anbefaler at den ene opbevares hos beboeren og den anden hos de pårørende og den sidst i nøgleskab i Kløverhuset. Nøglen i Kløverhuset skal kun bruges i nødsituationer.

 

Betaling: Du skal betale for de ydelser, du modtager. Der skelnes mellem obligatoriske ydelser og frivillige ydelser.


Obligatoriske ydelser:

  • Indskud. Der skal betales indskud ved indflytning
  • Husleje. Huslejen er indkomstbestemt og beregnes på baggrund af din sidste årsopgørelse
  • El og varme. Der betales en fast månedlig pris som reguleres den 1. januar hvert år
  • Servicebetaling. Borgere, som får udbetalt mellemste eller højeste førtidspension, skal betale servicebetaling

 

Disse ydelser vil automatisk blive trukket via din pension.

Frivillige ydelser:

  • Morgen-, middags-, og aftensmad 
  • Vask af privat tøj hos Adam Vask
  • Toiletartikler
  • Rengøringsmidler
  • Forsikring

 

Disse ydelser kan betales via PBS eller via girokort i bank/posthus.

Rygepolitik: Man må ryge i egen bolig. De øvrige indendørs områder er røgfri.

 

Radio/TV: Man får Yousee’s grundpakke som en del af huslejen. Ønsker man flere TV-kanaler, skal man selv rette henvendelse til Yousee.

 

Man kan søge om nedsat licens eller fritagelse.

 

”En ægtefælle på plejecenter er også dækket af husstandslicensen på ægteparrets privatadresse”.

 

Ved ansøgning om nedsættelse/fritagelse skal man henvende sig til Borgerservice i kommunen.

 

Man medbringer: Når man flytter på plejecenter, er det som at flytte til en normal bolig. Man medbringer derfor selv alt indbo, lige fra seng til el-pære. Har man fået en plejeseng udleveret, er det den man medbringer i stedet for.

 

Man medbringer også alle andre hjælpemidler man har fået udleveret, hvis man stadig skal anvende dem.

 

Af hensyn til eventuel anvendelse af hjælpemidler, bør lejligheden ikke overfyldes.

 

Toilet- og hudplejeartikler er en del af Servicepakken og kan fravælges. Hvis ikke Servicepakken er valgt, skal man selv medbringe: Hårshampoo, bodyshampoo, intimsæbe, flydende håndsæbe, tandpasta, toiletpapir, køkkenrulle, klare plastposer, affaldsposer.

 

Rengøringsartikler er en del af Servicepakken – og kan ikke fravælges

 

Rengøring foretages af plejepersonalet i samarbejde med beboeren. Hjælpemidler til rengøringen skal skaffes af beboeren. Det omfatter alt hvad man skal bruge i den daglige rengøring, lige fra en let støvsuger med teleskoprør til en vasketøjskurv.

 

Vinduespudsning skal man selv sørge for.

 

Værdigenstande: Det frarådes, at man medtage kostbare ting som ikke kan erstattes, da dørene til lejlighederne ofte er ulåst/åbne og ting kan blive flyttet. Kløverhuset er ikke ansvarlig for ting, der bortkommer eller går i stykker.

 

Gardiner skal man selv medbringe. Evt. måltagning til gardiner stå man selv for.

 

Belysning: Ved indflytningen er der kun lys på toilettet og i emhætten. Man skal selv medbringe øvrig, tilstrækkelig belysning.

 

Tæpper på gulvet: Tæpper er tilladt, men vi anbefaler at man undlader brug af tæppe på gulvet i boligen, af hensyn til sikkerhed (bl.a. ved brug af hjælpemidler) samt af hensyn til rengøringen. Vil man alligevel gerne have tæppe på gulvet anbefaler vi et væg til væg tæppe.

 

Indflytningen: Man står selv for indflytningen, men skal planlægges og aftales med personalet.

 

Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at opmagasinere yderligere indbo i Kløverhuset.

 

Husk at melde adresseændring til f. eks. folkeregisteret, PostDanmark, Licens-kontoret, Telefonselskabet, Apoteket mv.

 

Tøjvask: Der hører et vaskekort til hver lejlighed, således at man eventuelt kan vaske sit tøj i Kløverhusets vaskeri, som er åbent hele døgnet. Forbrug af vask betales over huslejen.

 

Pårørende kan også tage tøjet med hjem og vaske det.

 

En anden mulighed er at benytte ADAM Vask. ADAM vask henter tøjet 1 gang ugentlig og leverer det tilbage den efterfølgende ugedag. Tøjet skal kunne tåle 40°/90° og at blive tørretumblet.  Aftales med personalet.

 

Forsikring:  Der er mulighed for at tegne en kombineret ansvars- og løsøreforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringssum indbo: kr. 1.000.000,-

 

Forsikringen kan bestilles på blanketten ”Aftale om køb af serviceydelser”.

 

Forsikringsbetingelserne kan hentes på:

 

https://www.gjensidige.dk/Offentlig/Selvbetjening/Betingelser/Betingelser-2010/Loesoere/_attachment/13174?_ts=12e4d86f246

 

https://www.gjensidige.dk/Offentlig/Selvbetjening/Betingelser/Betingelser-2010/Ansvar/_attachment/13082?_ts=12e4cdb114f

Ældrecentret Kløverhuset

Rugvænget 2

2630 Taastrup
Telefon 43 35 25 42

Fax 43 35 25 49

E-mail: kloeverhuset@htk.dk

EAN-nummer: 5798008904721

 

Se kort og flere kontaktinformationer