Kløverhuset

Udflytning

Ved almindelig fraflytning

Hvis man ønsker at flytte fra Kløverhuset, skal man henvende sig til Lejerbo.

Adresse: Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby.   

Telefon: 70 12 13 10        

e-mail: lejerbo@lejerbo.dk

 

Ved dødsfald

De pårørende aftaler med bedemanden, i et samarbejde med personalet, hvordan afdøde skal herfra og man skal huske at opsige lejligheden.

 

Vi henstiller til at boligen bliver tømt for indbo hurtigst muligt af hensyn til dem der venter på en ledig bolig. I den forbindelse skal de pårørende underskrive en rydningserklæring, hvor de bliver gjort bekendt med, at de ikke må disponere over boet, før skifteretten har talt. Erklæringen fås på vores kontor. 

Kløverhuset sender den underskrevne erklæring til skifteretten, og vi har en kopi på kontoret.

 

Værdigenstande

Kontanter, smykker og bankbøger kan ikke udleveres, men opbevares i Kløverhusets pengeskab, indtil skifteretsattesten er færdig. Vi informerer skifteretten om, hvad vi opbevarer i bankboksen på rydningserklæringen. Evt. værdier udleveres ved fremvisning af skifteretsattesten.

 

Post

Al post bliver omadresseret til skifteretten.

 

Medicin

I forbindelse med dødsfald tilhører medicinen boet. Hvis de pårørende ønsker det vil personalet være behjælpelige med at skaffe medicinen af vejen efter gældende regler.

Ældrecentret Kløverhuset

Rugvænget 2

2630 Taastrup
Telefon 43 35 25 42

Fax 43 35 25 49

E-mail: kloeverhuset@htk.dk

EAN-nummer: 5798008904721

 

Se kort og flere kontaktinformationer