Kløverhuset

Værdigrundlag

Kvalitet i pleje, omsorg og aktivitet

 • Der bliver udført omsorgsfuld, faglig og kompetent indsats over for beboerne.
 • Kontaktpersonsordningen fungerer godt og med fokus på udvælgelse ud fra faglig kompetence.
 • Der er et varieret tilbud af aktiviteter, der passer til beboerens ønsker og behov.
 • Beboerne har mulighed for, at vedligeholde og genoptræne daglige færdigheder samt at komme udenfor i den friske luft.
 • Der bliver skabt mulighed for samvær med andre beboere, pårørende og personale.

Værdighed og respekt for beboerne

 • Beboeren bevarer sin værdighed og personlige integritet.
 • Der er respekt for beboerens privatliv.
 • Personalet respekterer og arbejder målrettet med beboerens individuelle behov og livsindhold.
 • Beboeren har høj grad af medindflydelse på indhold af egen hverdag.
 • Personalet arbejder målrettet med beboerne og deres pårørende fra indflytning til afslutning.
 • Fokus på et værdigt indholdsrigt liv i forhold til livsglæde og stjernestunder og en værdig livsafslutning.

Tæt samarbejde og en åben dialog mellem personale, beboere og pårørende

 • Der er et godt og ligeværdigt samarbejde mellem beboere, pårørende og personale.
 • Pårørende og personale overholder indgåede aftaler.
 • Der er en god omgangstone, som lægger vægt på anerkendelse og positiv ånd imellem beboere, pårørende og personale.
 • Personalet er gode til at lytte og tale med beboerne og pårørende.
 • Pårørende har mulighed for at få relevant information, som vedrører hverdagen i forhold til deres kære og Kløverhuset som helhed.
 • Pårørende og gæster føler sig velkomne i Kløverhuset.

Godt samarbejde i Kløverhuset som arbejdsplads

 • Personalet har en høj grad af indflydelse og medbestemmelse, når der skal træffes beslutninger i Kløverhuset.
 • Vi respekterer hinandens arbejde og forskelligheder, og sammen gør vi en forskel.
 • Personalet arbejder efter fælles mål og i overensstemmelse med Kløverhusets værdigrundlag.
 • Der er god kommunikation og et højt informationsniveau.
 • Der arbejdes målrettet på en udviklende læringskultur, som højner det faglige niveau i Kløverhuset både for den enkelte medarbejder men også som helhed i gruppen.

Godt fysisk, psykiske og socialt arbejdsmiljø

 • Der er balance mellem ressourcer og opgaver.
 • Der er gode arbejdsredskaber og sikkerheden prioriteres højt.
 • Arbejdstilrettelæggelsen er fleksibel så der er fokus på nærvær frem for fravær.
 • Der er et åbent og inspirerende arbejdsmiljø.
 • Medarbejderne har god mulighed for faglig og personlig udvikling og uddannelse.

Harmoniske omgivelser og velfungerende servicefunktioner

 • Boligen er velindrettet.
 • Der er rent og pænt i Kløverhuset både i boligerne og på fællesarealerne.
 • Omgivelserne er hjemlige og bliver vedligeholdt i samarbejde med Lejerbo og Høje-Taastrup Kommune.
 • Madordning fra Produktionskøkkenet på Torstrop Plejecenter er fleksibel og tager udgangspunkt i den enkelte beboers individuelle behov og ønsker.
 • Maden er indbydende og med valgmuligheder.
 • Betaling for ydelser er enkel og overskuelig for pårørende og personale, så der er fokus på det bedste tilbud til en enkeltes beboers behov.
Ældrecentret Kløverhuset

Rugvænget 2

2630 Taastrup
Telefon 43 35 25 42

Fax 43 35 25 49

E-mail: kloeverhuset@htk.dk

EAN-nummer: 5798008904721

 

Se kort og flere kontaktinformationer